ข่าวสารสมาคมฯ (Nieuws)

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560

ภาพกิจกรรมครบรอบ ๓ ปีก่อตั้งสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์

ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพบรรยากาศการออกร้านในงานงานเทศกาลไทยครั้งที่ 11 ณ กรุงเฮก

สรุปจากงานสัมนา “เพื่อนคู่คิด พี่สอนน้อง” ณ เมืองมันไฮน์ วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครองราชย์ครบ ๗๐ ปี

ประมวลภาพกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยแบบครบเครื่องโดยเชฟกระทะเหล็ก

งานสัมนารวมพลังคนไทยในยุโรป วันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๙

ประชุมสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ ครั้งที่ 1/2559