ประมวลภาพกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยแบบครบเครื่องโดยเชฟกระทะเหล็ก

  • 0
สาธิตทำอาหารไทย

ประมวลภาพกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยแบบครบเครื่องโดยเชฟกระทะเหล็ก

ภาพโดย สุกานดา ศรีเสน่ห์พร

เรื่องโดย ปูชิตา รักวิทย์

ฐาณิตฐ์ ศิวะบุณย์

ยุพิน ขุนรองชู

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม “สาธิตการทำอาหารไทยแบบครบเครื่องโดยเชฟกระทะเหล็ก” ขึ้น ณ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ กรุงอัมสเตอร์ดัม โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. ดร. สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งท่านได้ รับตำแหน่งเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยจาก Texas Culinary Academy, Austin Texas, USA. (๒๕๔๙) อีกด้วย โดยท่านวิทยากรได้ยกครัวไทยมาตั้งใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัมและสาธิตเทคนิคการ ทำอาหารไทยโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในต่างแดน แต่ยังคงความแซ่บแบบไทย

โดยอาหารซึ่งเชฟ รศ. ดร. สุรชัย จิวเจริญสกุล ได้สาธิตวิธีการทำในวันนั้นได้แก่ ลาบหมู ผัดไทย ยำไก่ ยำเนื้อ ส่วนของหวานคือ ทับทิมกรอบ และเครื่องดื่มคือ น้ำกระเจี้ยบ และน้ำมะขาม

ซึ่งสมาชิกของสมาคมล่ามฯ อันได้แก่ สุกานดา ศรีเสน่ห์พร, ปูชิตา รักวิทย์, ฐาณิตฐ์ ศิวะบุณย์ และ ยุพิน ขุนรองชู ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตในครั้งนี้ด้วย

สาธิตทำอาหารไทย2

สาธิตทำอาหารไทย1

สาธิตทำอาหารไทย4

สาธิตทำอาหารไทย9

สาธิตทำอาหารไทย10

สาธิตทำอาหารไทย11

สาธิตทำอาหารไทย12