ภาพกิจกรรมครบรอบ ๓ ปีก่อตั้งสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์

  • 0
ครบรอบ ๓ ปีก่อตั้งสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์

ภาพกิจกรรมครบรอบ ๓ ปีก่อตั้งสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ ๓ ปีของการก่อตั้งสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ (Vereniging Tolken en Vertalers Thai-Nederlands) สมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมภายในขึ้น ณ ที่ทำการสมาคมล่ามฯ เมือง Utrecht เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาดัตช์ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกด้วยกัน

ในช่วงเช้า สมาคมได้เชิญอาจารย์ Drs. Cora Kromdijk มาให้ความรู้เเก่สมาชิก และผู้สนใจเพื่อปรับปรุงภาษาดัตช์ให้ดีขึ้น ให้เกร็ดความรู้ ในเรื่องการเน้นเสียงหนัก เบา Klemtoon, Schwa, การขึ้นเสียงสูงต่ำในประโยค Zinintonatie , การเเยกเเยะบทความระดับ A1และ B1 และฝึกพูดโดยการสร้างประโยคต่อๆ กันเป็นเรื่องราว improvisatie ซึ่งเหล่านี้เป็นความแตกต่างจากการออกเสียงในภาษาไทยอย่างมาก

 

ครบรอบ ๓ ปีสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์

ครบรอบ ๓ปีก่อตั้งสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์

25 juli is de oprichtingsdatum van de Vereniging Tolken en Vertalers Thai-Nederlands, we zijn 3 jaar geleden opgericht. Vandaag hebben we Drs. Cora Kromdijk uitgenodigd om ons Nederlands te verbeteren.

 

ครบรอบ ๓ ปีก่อตั้งสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์

ถ่ายภาพร่วมกัน และมอบของที่ระลึกแก่ Drs. Cora Kromdijk อาจารย์ชาวดัตช์ผู้สอน

 

และหลังจากรับประทานมื้อกลางวันร่วมกัน พวกเราเหล่าสมาชิกได้ไปเดินชมธรรมชาติเลียบคลอง Krommer Rijn.

ครบรอบ ๓ ปี สมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์

หลังจากรับประทานอาหารไทยๆ มื้อเที่ยงร่วมกัน เหล่าสมาชิกก็ไปเดินเล่นชมธรรมชาติ และพูดคุยกระชับสัมพันธ์ เลียบคลอง Krommer Rijn เมือง Utrecht