ภาพกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครองราชย์ครบ ๗๐ ปี

  • 0
ถวายพระพร

ภาพกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครองราชย์ครบ ๗๐ ปี

ถ่ายภาพโดย สุกานดา ศรีเสน่ห์พร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก

โดยในกิจกรรมวันนั้น ได้มีสมาชิกของสมาคมล่ามฯ อันประกอบด้วย สุกานดา ศรีเสน่ห์พร, ยุพิน ขุนรองชู, ฐาณิตฐ์ ศิวะบุณย์, มัทนา เคสเตอร์-โคตรสาร และ วทันยา สิงหาษา ได้เข้าร่วมในกิจกรรมถวายพระพรในครั้งนี้ด้วย

ในนามของสถมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ ขอร่วมตั้งจิตจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนาน

ลงนามถวายพระพร15

พิธีการลงนามถวายพระพร เริ่มเมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีท่านเอกอัครราชทูต นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานในพิธี

พิธีการลงนามถวายพระพร เริ่มเมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีท่านเอกอัครราชทูตฯ นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานในพิธี

 

ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้นำกล่าวถวายพระพร

ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้นำกล่าวถวายพระพร

 

ท่านเอกอัครราชทูตฯ, ข้าราชการในสถานเอกอัครราชทูต และประชาชนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ท่านเอกอัครราชทูตฯ, ข้าราชการในสถานเอกอัครราชทูต และประชาชนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

มีประชาชนชาวไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์มาร่วมพิธีถวายพระพรในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จนจำนวนเต็มห้องรับรอง

มีประชาชนชาวไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์มาร่วมพิธีถวายพระพรในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จนจำนวนเต็มห้องรับรอง

 

ท่านเอกอัครราชทูตฯ นายอิทธิพร บุญประคอง ลงนามถวายพระพร

ท่านเอกอัครราชทูตฯ นายอิทธิพร บุญประคอง ลงนามถวายพระพร

 

นางสาววทันยา สิงหาษา เจ้าหน้าที่สถานทูต และสมาชิกสมาคมล่ามฯ ร่วมลงนามถวายพระพร

นางสาววทันยา สิงหาษา เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาชิกสมาคมล่ามฯ ร่วมลงนามถวายพระพร

 

นางยุพิน ขุนรองชู สมาชิกสมาคมล่ามฯ ร่วมลงนามถวายพระพร

นางยุพิน ขุนรองชู สมาชิกสมาคมล่ามฯ ร่วมลงนามถวายพระพร

 

นางมัทนา เคสเตอร์-โคตรสาร เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาชิกสมาคมล่าม ร่วมลงนามถวายพระพร

นางมัทนา เคสเตอร์-โคตรสาร เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสมาชิกสมาคมล่ามฯ ร่วมลงนามถวายพระพร

 

นางสาวฐาณิตฐ์ ศิวะบุณย์ สมาชิกสมาคมล่ามฯ ร่วมลงนามถวายพระพร

นางสาวฐาณิตฐ์ ศิวะบุณย์ สมาชิกสมาคมล่ามฯ ร่วมลงนามถวายพระพร

 

นางสาวสุกานดา ศรีเสน่ห์พร สมาชิกสมาคมล่ามฯ และเป็นช่างภาพในงานพิธีถวายพระพรในครั้งนี้ด้วย

นางสาวสุกานดา ศรีเสน่ห์พร สมาชิกสมาคมล่ามฯ และเป็นช่างภาพในงานพิธีถวายพระพรในครั้งนี้ด้วย

 

ถ่ายรูปร่วมกัน หลังเสร็จงานกิจกรรมถวายพระพร