ประชุมสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ ครั้งที่ 1/2559

  • 0
สมาชิกสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์

ประชุมสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ ครั้งที่ 1/2559

ถ่ายภาพโดย สุกานดา ศรีเสน่ห์พร

ประชุม สมาคมล่ามและนักแปลไทย – ดัตช์

ครั้งที่ 1/ 2559

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559

ร้าน Take Care Thaise Wellness เมือง Utrecht

 

1_2559(5)

 

 

 

 

 

1_2559(12)

 

 

 

 

 

1_2559(10)

 

 

 

 

 

 

1_2559(9)

 

 

 

 

 

1_2559(8)

 

 

 

 

 

1_2559(7)

 

 

 

 

 

 

 

1_2559(6)

 

 

 

 

 

1_2559(4)

 

 

 

 

 

1_2559(3)

 

 

 

 

 

1_2559(2)