สรุปจากงานสัมนา “เพื่อนคู่คิด พี่สอนน้อง” ณ เมืองมันไฮน์ วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

  • 0
งานสัมนา "เพื่อนคู่คิด พี่สอนน้อง"

สรุปจากงานสัมนา “เพื่อนคู่คิด พี่สอนน้อง” ณ เมืองมันไฮน์ วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพและเรื่องโดย : วัชรี กสิบาล

ปูชิตา รักวิทย์

 

ชมรมสื่อสัมพันธ์คนไทยในยุโรป เครือข่ายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับสมาคมธารา โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมในหัวข้อ “เพื่อนคู่คิดพี่สอนน้อง” ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ. Best Western Premier Steubenhof Hotel SteubenStrasse 66, 68199 Mannheim ซึ่งเป็นการสัมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนะนำจากอาสาสมัครรุ่นอาวุโส แก่อาสาสมัครรุ่นใหม่ในเรื่องบทบาทของการทำงานอาสาสมัครจิตอาสาในต่างแดน ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพทางด้านต่างๆกันเช่นอาชีพล่ามหรือนักแปล อาชีพแพทย์พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ พร้อมการความสำคัญและประโยชน์ในการจดทะเบียนเป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างแดน ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ในงานนี้ ตัวแทนของสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ อันได้แก่ นางปูชิตา รักวิทย์ ประธานสมาคมล่ามฯ, นางวิกานดา เผ่าดิษฐ์ ที่ปรึกษาสมาคมล่ามฯ และ นางสาววัชรี กสิบาล ได้เข้าร่วมในงานสัมนาครั้งนี้ด้วย

ผลงานผัก-ผลไม้แกะสลักจากงานสัมนา“อาหารไทยไฉไลในต่างแดน" ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิทยากรแชมป์แกะสลัก สมรักษ์ อู่คล้า

ผลงานผัก-ผลไม้แกะสลักจากงานสัมนา“อาหารไทยไฉไลในต่างแดน” ซึ่งจัดขึ้นวันก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิทยากรแชมป์แกะสลัก สมรักษ์ อู่คล้า

 

ท่านกงสุสใหญ่ประจำกรุงแฟรงก์เฟิร์ต นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ กล่าวเปิดงาน โดยท่านกงสุสได้กล่าวว่าภารกิจของกงสุสใหญ่ คือการให้ความช่วยเหลือคนไทยในเยอรมัน ทั้ง ๗ รัฐ การเข้าถึงคนไทยในพื้นที่ต่างๆ ของสถานกงสุสจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นเครือข่ายเพื่อนคนไทยจึงเป็นสิ่งที่ช่วยในการทำงานของสถานกงสุสเป็นอย่างมาก ทำให้สถานกงสุสสามารถทำงานได้อย่างหลากมิติขึ้น

ท่านกงสุลใหญ่ประจำกรุงแฟรงก์เฟิร์ต นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ กล่าวเปิดงาน

 

ผู้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้ มาจากหลากหลายเมืองในประเทศเยอรมนี และจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

ผู้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้ มาจากหลากหลายเมืองในประเทศเยอรมนี และจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

 

นางสุชาดา ไบเยอร์ บรรยายเรื่อง "ประสบการณ์งานอาสาในด้านวัฒนธรรมและดนตรีไทย" คุณสุชาดา ได้แชร์ประสบการณ์ว่า อุปสรรคในการทำงานอาสาคือ กำลังใจ, เวลา และความพร้อม กุญแจในความสำเร็จในการทำงานอาสา คือ มีการสื่อสารที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ และถามตนเองอยู่เสมอว่า ทำเพื่ออะไร

นางสุชาดา ไบเยอร์ บรรยายเรื่อง “ประสบการณ์งานอาสาในด้านวัฒนธรรมและดนตรีไทย”

 

คุณจิตรา ราห์น บรรยายเรื่อง "งานอาสาทางพุทธศาสนา การช่วยเหลือกิจกรรมงานวัด"

คุณจิตรา ราห์น บรรยายเรื่อง “งานอาสาทางพุทธศาสนา การช่วยเหลือกิจกรรมงานวัด”

 

คุณปราณี ชวิงฮัมเมอร์ บรรยายเรื่อง "การทำงานล่ามกับงานอาสา" คุณปราณีกล่าวว่า งานจิตอาสาของเธอส่วนใหญ่ มักต่อเนื่องมาจากงานล่าม เนื่องจากขณะที่ทำหน้าที่ล่าม ต้องแปลอย่างเดียว ไม่สามารถให้คำแนะนำได้ ปัญหาของหญิงไทยในเยอรมนีส่วนใหญ่ คือ ปัญหาครอบครัว อันเนื่องมาจากการผิดไปจากความคาดหวัง ภาษา ระดับการศึกษาที่ต่างกัน การหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในเยอรมนี แต่ชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันไว้ ปัญหาครอบครัวส่วนใหญ่ จะเนื่องมาจากหญิงไทยต้องส่งเงินให้ที่บ้านที่เมืองไทย และฝ่ายชายเยอรมันไม่เข้าใจในวัฒนธรรมข้อนี้ คุณปราณีพยายามเน้นว่า การเรียนภาษาของประเทศที่ตนอยู่เป็นสิ่งสำคัญ ปัญหาบางอย่าง สาเหตุอาจไม่ใช่มาจากตัวเราก็จริง แต่ควรปรับตัวเราก่อน ในฐานะผู้ทำงานจิตอาสา จะมีหน้าที่เพียงให้คำแนะนำที่ถูกต้อง โดยนำเสนอทางเลือกให้ผู้ประสบปัญหาให้ครอบคลุม แต่ไม่ใช่คนตัดสินใจ

คุณปราณี ชวิงฮัมเมอร์ บรรยายเรื่อง “การทำงานล่ามกับงานอาสา”

คุณ ปราณีกล่าวว่า ปัญหาของหญิงไทยในเยอรมนีส่วนใหญ่ คือ ปัญหาครอบครัว อันเนื่องมาจากการผิดไปจากความคาดหวัง ภาษา ระดับการศึกษาที่ต่างกัน การหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในเยอรมนี แต่ชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันไว้ โดยปัญหาครอบครัวส่วนใหญ่ จะเนื่องมาจากหญิงไทยต้องส่งเงินให้ที่บ้านที่เมืองไทย และฝ่ายชายเยอรมันไม่เข้าใจในวัฒนธรรมข้อนี้
คุณปราณีพยายามเน้นว่า การเรียนภาษาของประเทศที่ตนอยู่เป็นสิ่งสำคัญ ปัญหาบางอย่าง สาเหตุอาจไม่ใช่มาจากตัวเราก็จริง แต่ควรปรับตัวเราก่อน และกล่าวย้ำว่าผู้ทำงานจิตอาสา จะมีหน้าที่เพียงให้คำแนะนำที่ถูกต้อง โดยนำเสนอทางเลือกให้ผู้ประสบปัญหาให้ครอบคลุม แต่ไม่ใช่คนตัดสินใจ คนตัดสินใจทางที่จะแก้ปัญหาคือตัวผู้ประสบปัญหาเองเท่านั้น

 

คุณอภิญญา กริมม์ บรรยายเรื่อง "การทำงานช่วยเหลือคนไทยกับหน่วยงานเยอรมัน" คุณอภิญญาทำงานกับหน่วยงานเยอรมันชื่อ Fraueminformationszentrum หรือ FIZ ที่เมือง Stuttgart (http://www.vij-stuttgart.de/unsere-angebote/fraueninformationszentrum.html)

คุณอภิญญา กริมม์ บรรยายเรื่อง “การทำงานช่วยเหลือคนไทยกับหน่วยงานเยอรมัน”

คุณอภิญญาทำงานกับหน่วยงานเยอรมันชื่อ Fraueminformationszentrum หรือ FIZ ที่เมือง Stuttgart

ซึ่ง FIZ เป็นองค์กรเอกชนที่ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือแก่หญิงที่เป็นเหยื่อในการค้ากาม หญิงที่ย้ายถิ่นตามสามีมาอยู่ประเทศเยอรมนี และหญิงที่อพยพมาประเทศเยอรมนีเพื่อทำงานใช้แรงงาน เช่น งานแม่บ้าน งานทำความสะอาด

โดยจุดเด่นของ FIZ คือ FIZ จะให้คำแนะนำแก่ผู้หญิงเหล่านั้นเป็นภาษาแม่ของผู้หญิงเหล่านั้น FIZ จะทำงานร่วมกับทนาย องค์กรท้องถิ่นของเยอรมนีให้การให้ความช่วยเหลือ โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาเหล่านั้นพ้นจากปัญหา และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

 

คุณนิตยา อาฮ์เบอ บรรยายเรื่อง "การทำงานอาสาของสมาคมธาราที่นำมาปฎิรูปใช้กับชีวิตจริง" คุณนิตยาเล่าว่า งานอาสาสมัครทำให้ได้ความรู้ และได้พัฒนาบุคคลิกภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งในต่างแดน คุณนิตยามองว่า การเป็นคนไทยในต่างแดนถือว่าเป็นกำไร เนื่องจากได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจากทั้งสองประเทศ ดังนั้นเมื่่อได้รับแล้ว จึงควรส่งต่อ ควรตอบแทนแผ่นดิน คุณนิตยาเสนอว่า เนื่องจากอุปสรรคในการทำงานอาสาสมัคร คือนิสัยของคนไทย ที่มีอะไรไม่พูดกันตรงๆ จึงควรมีการอบรมเรื่องการจัดการองค์กร สุดท้ายคุณนิตยาได้ฝากข้อคิดว่า "เวลากินข้าว อย่ามองแต่ขอบจานของตัวเอง ให้มองจานของคนอื่นด้วย ว่าเขามีกินไหม"

คุณนิตยา อาฮ์เบอ บรรยายเรื่อง “การทำงานอาสาของสมาคมธารา”

คุณกุลยา ฮุนดอร์ฟ บรรยายเรื่อง "การทำงานอาสาของสามาคมธาราที่นำมาปฏิรูปใช้กับชีวิตจริง"

คุณกุลยา ฮุนดอร์ฟ บรรยายเรื่อง “การทำงานอาสาของสามาคมธาราที่นำมาปฏิรูปใช้กับชีวิตจริง”

 

บรรยากาศสนุกๆ คลายเครียดในการบรรยายเรื่อง "การสอนภาษาไทยให้เด็ก" ของคุณวัชริน ออง

บรรยากาศสนุกๆ คลายเครียดในการบรรยายเรื่อง “การสอนภาษาไทยให้เด็ก” ของคุณวัชริน ออง

 

คุณจิระพรรณ ออคเคอร์ บรรยายเรื่อง "การสอนภาษาไทยให้เด็ก และงานด้านการเงิน"

คุณจิระพรรณ ออคเคอร์ บรรยายเรื่อง “การสอนภาษาไทยให้เด็ก และงานด้านการเงิน”

 

คุณศรีนภา ทัพจันทร์ ลังบายน์ บรรยายเรื่อง "โครงสร้างและนโยบายของสมาคมไทยอาสา"

คุณศรีนภา ทัพจันทร์ ลังบายน์ บรรยายเรื่อง “โครงสร้างและนโยบายของสมาคมไทยอาสา”

คุณศรีนภาเล่าถึงความเป็นมาของสมาคมไทยอาสา ที่ปัจจุบันก่อตั้งมา 10 ปีแล้ว โดยงานอาสาแรกที่สมาคมทำ คือการสอนภาษาเยอรมัน

นอกจากนี้ สมาคมไทยอาสา ยังทำงานด้านสาธาณประโยชน์อื่นๆ เช่น สอนภาษาไทย รำไทย ดนตรีไทย เป็นศูนย์ กศน. และมีการให้ข้อมูลแก่ผู้เดือดร้อน หรือส่งต่อผู้เดือดร้อนไปให้องค์กรอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

สุดท้าย คุณศรีนภา ได้ฝากข้อคิดไว้ว่า การมีจิตอาสา ช่วยเหลือผู้อื่นต้องไม่ทำให้เดือดร้อนแก่ตัวเองและครอบครัว และต้องไม่ใช่การช่วยผู้อื่นแบบพ่อแม่รังแกฉัน คือการช่วยควรเป็นการช่วยแบบที่ให้ผู้ประสบความเดือนร้อนสามารถช่วยเหลือตนเอง พึ่งตนเองได้ในระยะยาว

 

คุณณัฐพงษ์ บุตรดี ยูเฟอร์ ประธานสมาคมล่ามและนักแปล บรรยายเรื่อง "ความคืบหน้า และการทำงานของสมาคมล่ามและนักแปล รวมทั้งสำหรับบุคคลประกอบอาชีพล่ามและนักแปลอยู่แล้ว และล่ามและนักแปลรุ่นใหม่"

คุณณัฐพงษ์ บุตรดี ยูเฟอร์ ประธานสมาคมล่ามและนักแปล บรรยายเรื่อง “ความคืบหน้า และการทำงานของสมาคมล่ามและนักแปล รวมทั้งสำหรับบุคคลประกอบอาชีพล่ามและนักแปลอยู่แล้ว และล่ามและนักแปลรุ่นใหม่”

คุณณัฐพงษ์ได้เล่าความคืบหน้าของสมาคมล่ามและนักแปลไทย-เยอรมัน ว่าสมาคมนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมคนรุ่นน้องที่อยากประกอบอาชีพเป็นล่าม โดยในปีนี้ จะมีการจัดคอร์สเพื่อให้ความรู้เรื่องการสอบล่าม คอร์สแนะนำสำหรับคนที่จะเริ่มธุรกิจล่าม การทำบัญชี การหาข้อมูลต่างๆ

นอกจากนี้คุณณัฐพงษ์ยังเล่าด้วยว่า การสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นล่ามสาบานในปีหน้า จะมีการเน้นเรื่องกฎหมายเยอรมันมากขึ้น โดยรัฐบาลได้จัดประชุมเรื่องการออกข้อสอบนี้ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ในการประชุมจะมีการเชิญนักกฏหมาย และตัวแทนล่ามสาบานตนเข้ามาร่วมถกในการออกข้อสอบ ซึ่งคุณณัฐพงษ์ ในฐานะตัวแทนสมาคมล่ามและนักแปลไทย-เยอรมัน ก็ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

คุณปูชิตา รักวิทย์ ประธานสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ บรรยายเรื่อง "ประสบการณ์การเป็นล่ามในประเทศเนเธอร์แลนด์"

คุณปูชิตา รักวิทย์ ประธานสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ บรรยายเรื่อง “ประสบการณ์การเป็นล่ามในประเทศเนเธอร์แลนด์”

 

คุณวิกานดา เผ่าดิษฐ์ บรรยายเรื่อง "อาชีพพยาบาลกับการทำงานอาสาสมัคร"

คุณวิกานดา เผ่าดิษฐ์ บรรยายเรื่อง “อาชีพพยาบาลกับการทำงานอาสาสมัคร”

 

ดร. พัทยา เรือนแก้ว ประธานสมาคม เอ็น ที โอ บรรยายเรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า การทำงานขออาสาสมัครของคนไทยในเยอรมนี"

ดร. พัทยา เรือนแก้ว ประธานสมาคม เอ็น ที โอ บรรยายเรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า การทำงานขออาสาสมัครของคนไทยในเยอรมนี”

เนื่องด้วยห้วข้อ และเนื้อหาในการบรรยายของ ดร. พัทยา มีความน่าสนใจมาก ดังนั้นทางสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ จึงขอแยกออกเป็นบทความต่างหาก

 

ผู้เข้าร่วมสัมนาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมสัมนาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน