มลฤดี ลาพิมล (Monruedee Laphimon)

แนะนำสมาชิกสมาคมล่ามไทย-ดัตช์

เพราะ “ภาษา เป็นหนึ่งปฏิบัติการของอำนาจ” การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือทำงานส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมผ่านงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา งานรณรงค์ งานเขียน และงานฝึกอบรม จึงเป็นแรงผลักดันให้ดิฉันหันมาสนใจประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานล่ามและงานแปล เพื่อประโยชน์ของชุมชนไทยที่พำนักอาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์

มลฤดี ลาพิมล (Monruedee Laphimon)

( herwire@gmail.com )

Other Testimonials

Phuchita Rukwith

“…เวลานี้เราขาดคน ที่จะยอมตนเป็นอิฐก้อนแรกที่ทิ้งลงไป และก็จมอยู่ที่นั้น เพื่อให้ก้อนอื่นๆ ถมทับตนอยู่ที่นั่น และเสร็จแล้ว เจ้าก้อนที่จะปรากฎเป็นผู้รู้จักของสังคมก็คือ ก้อนที่อยู่เหนือก้อนอื่นสุด ส่วนก้อนแรกนั้น ก็จมดินอยู่นั่นเอง เราหาคนอย่างนี้ไม่ค่อยได้ จึงไม่ค่อยมีอะไรที่ใหม่ที่มีคุณค่าออกมา…” โกมล คีมทอง

ปูชิตา รักวิทย์ (Phuchita Rukwith)

( www.thaisetaal.nl )
Yaowaluk Wongsuwan

Ten behoeve van mijn persoonlijke ontwikkeling volg ik regelmatig trainingen die van belang zijn voor het uitoefenen van mijn vak. U kunt op me rekenen op professionaliteit, integriteit, punctualiteit, snelheid en kwalitatieve dienstverlening.

เยาวลักษณ์ วงศ์สุวรรณ (Yaowaluk Wongsuwan)

( www.thaivoortaal.nl )