แปลเอกสารไทย-ดัตช์ (Thai-Nederlands Vertalingen)

แปลเอกสารไทย-ดัตช์ (Thai-Nederlands Vertalingen)

Een vertaling kan in twee richtingen plaatsvinden: vanuit het Nederlands naar het Thai en andersom. Beëdigde vertalingen kunnen ook verzorgd worden. Officiële documenten zoals:

  • een persoonscertificaat
  • een huwelijkse voorwaarden
  • een samenlevingscontract
  • een hypotheekakte
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister
  • een notariële akte

Tarieven zijn afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, maar het is het laagste tarief ten opzichte van andere bureaus.