ภาพกิจกรรมครบรอบ ๓ ปีก่อตั้งสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ ๓ ปีของการก่อตั้งสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ (Vereniging Tolken en Vertalers Thai-Nederlands) สมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมภายในขึ้น ณ ที่ทำการสมาคมล่ามฯ เมือง Utrecht เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาดัตช์ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกด้วยกัน ในช่วงเช้า สมาคมได้เชิญอาจารย์ Drs. Cora Kromdijk มาให้ความรู้เเก่สมาชิก และผู้สนใจเพื่อปรับปรุงภาษาดัตช์ให้ดีขึ้น ให้เกร็ดความรู้ ในเรื่องการเน้นเสียงหนัก เบา Klemtoon, Schwa, การขึ้นเสียงสูงต่ำในประโยค Zinintonatie , การเเยกเเยะบทความระดับ A1และ B1 และฝึกพูดโดยการสร้างประโยคต่อๆ กันเป็นเรื่องราว improvisatie ซึ่งเหล่านี้เป็นความแตกต่างจากการออกเสียงในภาษาไทยอย่างมาก       และหลังจากรับประทานมื้อกลางวันร่วมกัน พวกเราเหล่าสมาชิกได้ไปเดินชมธรรมชาติเลียบคลอง Krommer Rijn.