ภาพกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครองราชย์ครบ ๗๐ ปี

ถ่ายภาพโดย สุกานดา ศรีเสน่ห์พร เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก โดยในกิจกรรมวันนั้น ได้มีสมาชิกของสมาคมล่ามฯ อันประกอบด้วย สุกานดา ศรีเสน่ห์พร, ยุพิน ขุนรองชู, ฐาณิตฐ์ ศิวะบุณย์, มัทนา เคสเตอร์-โคตรสาร และ วทันยา สิงหาษา ได้เข้าร่วมในกิจกรรมถวายพระพรในครั้งนี้ด้วย ในนามของสถมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ ขอร่วมตั้งจิตจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนาน