ประมวลภาพกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยแบบครบเครื่องโดยเชฟกระทะเหล็ก

ภาพโดย สุกานดา ศรีเสน่ห์พร เรื่องโดย ปูชิตา รักวิทย์ ฐาณิตฐ์ ศิวะบุณย์ ยุพิน ขุนรองชู เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม “สาธิตการทำอาหารไทยแบบครบเครื่องโดยเชฟกระทะเหล็ก” ขึ้น ณ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ กรุงอัมสเตอร์ดัม โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. ดร. สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งท่านได้ รับตำแหน่งเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยจาก Texas Culinary Academy, Austin Texas, USA. (๒๕๔๙) อีกด้วย โดยท่านวิทยากรได้ยกครัวไทยมาตั้งใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัมและสาธิตเทคนิคการ ทำอาหารไทยโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในต่างแดน แต่ยังคงความแซ่บแบบไทย โดยอาหารซึ่งเชฟ รศ. ดร. สุรชัย จิวเจริญสกุล ได้สาธิตวิธีการทำในวันนั้นได้แก่ ลาบหมู ผัดไทย ยำไก่ ยำเนื้อ ส่วนของหวานคือ ทับทิมกรอบ และเครื่องดื่มคือ