ประชุมสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ ครั้งที่ 1/2559

ถ่ายภาพโดย สุกานดา ศรีเสน่ห์พร ประชุม สมาคมล่ามและนักแปลไทย – ดัตช์ ครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ ร้าน Take Care Thaise Wellness เมือง Utrecht