ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรื่องและภาพโดย ปูชิตา รักวิทย์   เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ตัวแทนสมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ อันประกอบด้วย นางปูชิตา รักวิทย์, นางยุพิน ขุนรองชู, นางรุจิวรรณ สุระนันท์ และนางสาวประภาพันธ์ วงษ์เสรี ได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมาคมล่ามและนักแปลไทย-ดัตช์ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยในเนเธอร์แลนด์ทุกท่านน้อมถวายความอาลัย รวมพลังร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๖ พฤศจิกายน ณ Dam Square (ฝั่งพระราชวัง) กรุงอัมสเตอร์ดัม ในเวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. (กรุณามาถึงก่อน ๑๑.๐๐ น. เพื่อเตรียมความพร้อม) การแต่งกาย ชุดสีดำ หรือสีทึบ สุภาพ พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ (ถ้ามี)